Whiteboard Workshop Center

A new world

(0 ความคิดเห็น) 

รายละเอียด

บนเกาะสวรรค์ที่เต็มไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะรับบทบาทเป็นผู้บุกเบิกรุ่นแรกที่ได้เข้ามาตั้งรกรากอาศัยเพื่อขยายตัวจากชุมชนเล็กๆจนกลายเป็นเมืองใหญ่ ผู้บุกเบิกที่ขยายเมืองได้ใหญ่ที่สุดภายในเวลาที่กำหนดจะเป็นฝ่ายชนะ

ใน A New World ผู้บุกเบิกแต่ละกลุ่มจะต้อง (1) สะสมและบริหารทรัพยาการต่างๆที่จำเป็นสำหรับการขยายชุมชน เช่น อาหาร วัสดุก่อสร้าง หรือโลหะต่างๆ ที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของตน การแลกเปลี่ยนกับชุมชนอื่นๆ หรือแม้กระทั่งการใช้กำลังกองทหารของตนเพื่อช่วงชิงทรัพยากรที่ต้องการ (2) เลือกที่ตั้งและทิศทางการขยายชุมชนให้เหมาะกับจุดแข็งของตนเอง และ (3) วิเคราะห์และขัดขวางกลยุทธ์ของทีมคู่แข่ง

นอกจากความสนุกสนานและเสียงหัวเราะที่ได้จากกิจกรรมแล้ว A New World ยังถือเป็นสื่อการสอนวิธีบริหารธุรกิจในหลายแง่มุม เช่น การเลือกทำเลทำธุรกิจ, การบริหารสต็อกสินค้า, การวิเคราะห์คู่แข่ง, และการเจรจาต่อรอง

รับจำนวนสูงสุด

10/Session

แท็ก

World

ราคา

ตาราง

การจอง

จอง จากวันที่
ถึงวันที่
00
Xxx
Xxx
0000
00:00
00
Xxx
Xxx
0000
00:00
 
ผู้เข้าร่วม 

฿ 2,000.00

ราคาต่อรอบ

จัดโดย: Whiteboard Workshop Center

138/1 ถ. รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง, 10310 Bangkok Thailand
info@whiteboardbkk.com
whiteboardbkk

ประเภทกิจกรรม: Strategic Play

ถามคำถาม

ความคิดเห็น